Ofte stillede spørgsmål

Hvad er solenergi?

Solenergi er kilden til al liv på jorden. Udover at være årsagen til, at vinden blæser, så kan energien fra indstrålingen fra Solen skabe strøm i solceller. Solenergi kan sidestilles med vedvarende energi, da det er en naturlig energikilde, som vedligeholder sig selv og som samtidig er CO2-neutral.

Hvad er solceller?

Solceller konverterer Solens lys (strålingsenergi) til elektricitet. De producerer jævnstrøm, hvilken en inverter omdanner til vekselstrøm. Solceller monteres typisk på hustage eller marker, hvorfra de forsyner husstanden eller elnettet med elektricitet. Solceller er oftest produceret af grundstoffet silicium. De kan inddeles i tre grupper: Polykrystallinske solceller, monokrystallinske solceller og tyndfilmssolceller.

Hvad koster et solcelleanlæg?

Forskellige variabler er med til at bestemme prisen for et solcelleanlæg. Afgørende faktorer indkluderer anlæggets størrelse, om det er med eller uden batteri, komponenternes kvalitet og på hvilket underlag anlægget skal monteres. Et solcelleanlæg til en almindelig familie i Danmark vil prismæssigt ligge mellem kr. 90.000 og 120.000 inkl. batteri.

Hvor mange solceller må man sætte op?

Der er ikke begrænsning på, hvor mange solceller man må installere. Der har tidligere været tilskud til solceller, hvor der har været en begrænsning på 6 kW. Selvom denne begrænsning er bortfaldet, så er der stadig nogle forholdsregler og ekstraomkostninger, som man skal medregne, når man opsætter anlæg over 50 kW.

Hvor mange kWh producerer solceller om året?

Solcellers produktion afhænger i høj grad af deres effekt samt vejrforholdene et givent år. Dog kan det generelt siges, at solindstrålingen i Danmark årligt er ca. 1.000 Watt pr. m2 . Det betyder, at en solcelle på 300 Watt vil producere ca. 300.000 Wh årligt; dette tilsvarer 300 kWh.

Hvor mange solceller skal jeg bruge?

Antallet af solceller, som en husstand eller erhvervsbygning har brug for, afhænger af forbruget. Det er forbruget og forbrugsmønstrerne, der afgør, om solcelleanlægget skal være på 6, 10 eller 25 kW og om der skal installeres batteri til anlægget. Ved hjælp af en beregner kan man få en idé om behovet.

Hvor stort solcelleanlæg må man sætte op?

Der er som udgangspunkt ingen begrænsninger i størrelsen i forhold til opsætning af solcelleanlæg. Der er dog nogle omkostninger og tilslutningsomstændigheder, som man skal være opmærksom på, hvis man opsætter et anlæg over 50 kW.

Hvor meget strøm producerer en solcelle?

Solcellers produktion afhænger af panelets effekt. Mange paneler varierer mellem en effekt på 300 og 350 Watt. Solindstrålingen har også betydning; I Danmark er solindstrålingen ca. 1000 Watt pr. m2 årligt. Det betyder, at en solcelle med en effekt på 300 Watt vil producere ca. 300 kWh årligt ved optimal placering.

Hvordan fungerer solceller?

Solceller producerer strøm, når de rammes af elektromagnetisk lys fra solen. Da silicium er en halvleder, kan elektronerne kun bevæge sig én vej – fra det øverste n-type-lag til det nederste p-type-lag, hvor der er henholdsvis en overflod af og en mangel på elektroner. Derved skabes der strøm.

Hvordan er en solcelle opbygget?

En solcelle er opbygget af en aluminium-ramme, anti-refleksivt glas, et lag EVA-film, silicium-celler, endnu et lag EVA-film, en bagplade og en junction box. EVA-film er et tyndt, gennemsigtigt lag film med lim, som har til formål at holde sammen på lagene i panelet.

Hvordan virker en solfanger?

En solfanger udnytter Solens energi ved til at lave varmt vand, som løber forbi en varmvandsbeholder, hvor varmen bliver afgivet. En bedre og mere økonomisk løsning er et almindeligt, strømproducerende solcelleanlæg og en varmepumpe eller en el-patron tilsluttet en varmtvandsbeholder. Herved fjernes risikoen for overkogning og frostsprænginger.

Hvor mange solceller er der i Danmark?

Det er meget svært at sige, hvor mange solceller der er i Danmark, da alle solcelleanlæg er af forskellige størrelser. Derudover vil disse anlæg være udgjort af solceller i vidt forskellige Watt-klasser. I slutningen september 2019 var der dog lige over 106.000 solcelleanlæg i Danmark.

Hvad er solceller lavet af?

Solceller er lavet af grundstoffet silicium, der er en halvleder, som kan lede elektrisk strøm. I solceller vil man derudover “forurene” siliciumet med for eksempel bor (positiv) og fosfor (negativ). Hullerne i det bor-forurenede silicium kan modtage frie elektroner fra det fosfor-forurenede silicium, hvormed der skabes elektrisk strøm.

Hvordan virker solenergi?

Solenergi er indstråling fra Solen. Det er denne indstråling, som solceller opfanger og omdanner til elektricitet. Mængden af elektricitet, som solcellerne producerer, afhænger i høj grad af lysets egenskaber. Ved skarpt lys produceres der meget elektricitet, men solceller vil også producere på en overskyet dag i diffust lys.

Hvad koster solceller på taget?

Hvis anlægget er til en gennemsnitlig dansk familie, så koster et solcelleanlæg typisk mellem kr. 70.000 og 90.000 uden batteri og mellem kr. 90.000 og 120.000 med batteri. Disse priser forudsætter, at der er tale om et standardtag og en standardinstallation. Oftest vil det være nødvendigt at skræddersy tilbuddet til en konkret situation.

Hvem opfandt solceller?

Alexandre Edmond Becquerel opdagede den fotovoltaiske effekt i 1839. I 1953 begyndte Gerald Pearson at undersøge lithium-silicium fotovoltaiske celler. Den 25. april 1954 annoncerede Bell Labs, at man havde skabt den første fungerende silicium-solcelle.

Hvor mange har solceller i Danmark?

I slutningen september 2019 var der lige over 106.000 solcelleanlæg i Danmark. Dette tal er offentlig gjort af Energistyrelsen og inkluderer erhverv, private og det offentlige. Der er højst sandsynligt flere solcelleanlæg, da det ikke er alle anlæg, der er registreret af Energistyrelsen.

Hvor meget strøm producerer solceller om året?

I Danmark producerer solceller typisk den mængde kWh, som tilsvarer solcellens effekt. Dette betyder, at solceller på 250 Watt vil producere 250 kWh, en på 300 Watt vil producere 300 kWh – og så fremdeles. Grunden til overensstemmelsen mellem solcellens effekt og produktion skal findes i solindstrålingen i Danmark.

Hvordan laver man solceller?

Produktionen af solceller omfatter: Rensning af siliciummet, produktion af celle-søjler, som skæres til papirtynde wafere (celler), “forurening” eller dotering af cellerne med bor og fosfor, elektrisk tilslutning af cellerne til et metalgitter, påføring af anti-refleksiv coating, sammenklæbning af materialerne med en særlig film samt afslutning med glas, bagplade og ramme.

Hvad er forskellen på solceller og solfangere?

Solceller producerer elektricitet, når indstråling fra Solen rammer cellerne. Når Solens lys rammer en solfanger, opvarmes en væske, som løber i rør i solfangeren, således der produceres varmt vand. Solfangeres anvendelsesmuligheder er derfor begrænsede. Ofte vil solceller i kombination med en varmepumpe eller varmvandsbeholder med elpatron være den bedste løsning.

Hvornår blev solceller opfundet?

Den fotovoltaiske effekt blev i 1839 påvist af Alexandre Edmond Becquerel. En decideret udvikling af en fungerende solcelle skete i 1954, da Bell Labs skabte den første silicium-solcelle.

Hordan virker solceller?

Når lyset fra solen rammer en solcelle, dannes der strøm. Elektronerne i siliciumet i solcellen bevæger sig fra det øverste til det nederste lag, når det rammes af de elektromagnetiske stråler fra solen. Silicium er en halvleder, hvorfor elektronerne kun bevæger sig én vej; derfor skabes der i cellerne jævnstrøm.