Viden om solceller

Placering af solcellepaneler

Alt efter hvor og hvordan et solcelleanlæg er placeret i forhold til solen, varierer ydelsen. Det er derfor vigtigt at undersøge den forventede årlige produktion ud fra de faktorer, som lige netop har indvirkning på din bolig. Er der skyggende elementer, eksempelvis høje træer, der kan påvirke elproduktion, og hvor meget vil det i så fald betyde for økonomien? Vær også opmærksom på det arkitektoniske udtryk. Bliver solcellepanelerne placeret uheldigt på taget, kan de visuelt få dit hus til at ”vælte”. Hos Solcellekonsulenten har vi flere forskellige løsninger og erfaringer, der sikrer det bedst tænkelige udtryk på din bolig samt den bedste udnyttelse af solens energi.

Øst-vest-placerede solceller

En måde at flytte en del af din strømproduktion ud, hvor der er større sandsynlighed for at bruge den, kan være at opsætte solceller på to flader vendt mod øst og vest. Det vil gøre, at morgen- og aftenproduktionen starter tidligere og slutter senere på tidspunkter, hvor man er hjemme og bruger strøm.
Ti: Næste gang du skal skifte vaskemaskinen eller opvaskemaskinen ud, så vælg en maskine med indbygget timer-funktion, så du kan udnytte din egen el-produktion, når den er højest omkring middagstid.

Hvorfra skinner solen mest?

skema over solskinstimer i Danmark

Beregning og placering af solcelleanlæg

SOLCELLEKONSULENTEN har værktøjer, der kan beregne et forventet afkast med data fra flere hundrede vejrstationer landet over. Få udarbejdet en gratis, professionel beregning i forhold til netop din beliggenhed.

Skyggeberegning
Skygger fra omkringliggende bygninger, træer m.m kan have en effekt på solcelle-produktionen. Der findes forskellige løsninger til af afhjælpe dette. Ydermere kan vi regne os frem til et eventuelt effekttab over 365 dage på en given adresse. 

tegning skygge beregning for placering af solcelle paneler

Solen skinner ikke lige meget i Danmark

solens indtrængning

Info: En gennemsnitlig dansk husstand bestående af to voksne og to børn bruger årligt typisk 4.500 kWh. Skal det strømforbrug dækkes, kræver det et solcelleareal på cirka 35 kvadratmeter (monokrystallinske paneler monteret mod syd med en hældning på 25 til 45 grader).

Noget om tagkonstruktioner

Tagkonstruktionen skal kunne holde til et solcelleanlæg. Hos Solcellekonsulenten udfører vi altid et tjek af tagets bæreevne, som bygger på vores erfaringer. Er vi i tvivl, formidler vi en ingeniørvurdering under ansvar. Design er afgørende – altså den måde, hvorpå solcellerne placeres på tagfladen.

Der findes flere størrelser og design på solceller. Nogle er blålige, mens andre er sorte. Vi ser desværre for ofte løsninger, hvor solcelleanlægget er monteret på en måde, så det skæmmer huset. I Danmark vælger langt de fleste private boligejere sorte, monokrystallinske solcellepaneler; i Tyskland går de private boligejere mindre op i det visuelle udtryk, og der ser man mest de blå, polykrystallinske solcellepaneler. Vi rådgiver på baggrund af vores erfaring til den pæneste og mest effektive løsning.

Monteringssystemer findes i mange kvaliteter; vi bruger kun det bedste fra Tyskland. På tegltag fastgør vi monteringssystemet til spærene med en speciel bøjle, så taget ikke bliver ødelagt og fortsat er helt tæt. På tagpaptage har vi et særligt system med op til 15 års garanti.

tagkonstruktion

Noget om garantier

Garantier på solceller er oftest meget favorable. Der er produceret solceller i cirka 40 år og erfaringerne omkring holdbarhed og ydelse er rigtig gode. Det er vigtigt at forstå – udover de danske regler omkring 2 års reklamationsret og 5 år på monteringsarbejde – så er det producenten, der stiller garantierne. Lukker producenten er der ingen danske virksomheder, som vil dække producentgarantien ud over reglerne i den danske købelovs bestemmelser om reklamationsret og garanti.
Det handler derfor om at have tillid til, at producenterne eksisterer i fremtiden. Vi har derfor nøje udvalgt vores leverandører. Kriterierne for en god leverandør hos Solcellekonsulenten er: 1) at de leverer højtydende kvalitetsprodukter, 2) at de er repræsenteret i EU og dermed opererer under EU-lovgivning, og 3) at det er sandsynligt, at de er på markedet om 25 år. Solcellekonsulenten er officiel samarbejdspartner med Winaico, ET Solar og tyske Aleo Solar. Vi køber ikke solceller direkte i Kina. Vi vurderer, at det er for usikkert for dig som kunde og for os som leverandør.

Forklaring på solcelleenergi

Grundlæggende producerer en solcelle strøm via de røde stråler i vores sollys, når de på deres vej gennem cellen omdannes til energi i form af jævnstrøm.

Watt (W), kiloWatt (kW) og kiloWatt-timer (kWh)
1000 W = 1 kW

Hvis et solcelleanlæg konsekvent producerer 1000 W i en time, har det produceret 1 kWh.
KWp (Kilowatt-peak) 
angiver den maksimale mængde watt, som solcelleanlægget producerer under optimale forhold.
Solpanel; et solpanel består af mange solceller. Solceller bruger solens energi til at producere CO2-neutral strøm. Ved hjælp af solens stråler sættes der gang i elektronerne inde i solpanelerne, og på den måde skabes der strøm. Den største udnyttelse af solpanelerne sker ved at sikre, at panelerne vender mod syd og har en hældning på 30 til 45 grader.
Inverter; en inverter (vekselretter) bruges til at lave 12V/24V/48V jævnstrøm om til 50Hz, 230V vekselstrøm.
Elmåler; i nogle tilfælde skal den nuværende måler udskiftes eller suppleres med en ekstra. Der er behov for to elmålere til at måle ud- og indgående elektricitet eller en elmåler, der kan løbe begge veje. Det er inkluderet i prisen og vi sørger for at tage kontakt til dit lokale elselskab.

Bolig

Erhverv

Hvad kan jeg spare?

Skriv til Solcellekonsulenten

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden