Cookie- og privatlivspolitik

Introduktion

I det følgende kan du læse hvordan Solcellekonsulenten A/S håndterer personoplysninger.

Solcellekonsulenten A/S lægger stor vægt på, at du er tryg ved at være kunde hos os. Derfor behandler vi de oplysninger, som du giver os, og som vi indsamler om dig, med respekt for dit privatliv og i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.

Dataansvarlig

Solcellekonsulenten A/S er dataansvarlig og sikrer at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Kontaktoplysninger:

Solcellekonsulenten A/S

CVR-nr.: 34 69 98 84

Arresøvej 48

8240 Risskov

E-mail: info@solcellekonsulenten.dk

Cookies

Solcellekonsulenten A/S’ hjemmeside anvender cookies, der er en lille tekstfil, som gemmes gennem din browser. De cookies, som Solcellekonsulenten A/S anvender indeholder ingen personlige oplysninger.

Ved køb via hjemmesiden er cookies nødvendige for at huske dine valg i forbindelse med købet. Disse cookies slettes hos Solcellekonsulenten A/S efter købet er gennemført.

Udvalgte medarbejdere hos Solcellekonsulenten A/S har adgang til de indsamlede oplysninger. Oplysningerne anvendes til og videregives i form af statistikker mv., uden angivelse af individuelle IP-adresser. Formålet med bearbejdelsen af statistik hentet fra cookies er at kunne tilbyde en bedre hjemmeside.

Se cookie-oversigt her

Hvilke oplysninger indsamles, og hvad bruges de til?

Vi indsamler, behandler og opbevarer generelt kun de personoplysninger, der er nødvendige for at indgå en aftale med dig. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type personoplysninger, der er nødvendige at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de personoplysninger, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Personoplysningerne behandles med hjemmel i artikel 6 i persondataforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016).

Solcellekonsulenten A/S behandler forskellige oplysninger til forskellige formål:

  • Oplysninger i forbindelse med aftaleindgåelse

I forbindelse med indgåelse af en aftale registrerer vi de oplysninger, som du selv afgiver til Solcellekonsulenten A/S. For virksomhedskunder gælder det blandt andet oplysninger om virksomhedens kontaktpersoner.

Vi behandler disse oplysninger for at kunne administrere og betjene dig/virksomheden som kunde samt for at overholde gældende lovgivning.

  • Oplysninger om besøg på hjemmesiden www.solcellekonsulenten.dk

Oplysninger, om hvilke dele af hjemmesiden der besøges, opsamles i logfiler sammen med IP-adressen. Oplysningerne anvendes til optimering af hjemmesiden efter kundernes behov.

Markedsføring

Personoplysningerne vil alene blive anvendt eller videregivet til brug for markedsføring, såfremt du har givet samtykke hertil.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Google Analytics

Solcellekonsulenten A/S anvender Google Analytics til at analysere færden på hjemmesiden.

Dette sker med henblik på at optimere hjemmesiden og gøre den mere brugervenlig. I den sammenhæng anvendes bl.a. cookies til at føre statistik over antallet af brugere, tidsforbrug på hjemmesiden, samt hvilke undersider der besøges.

For at kunne varetage denne funktion sætter Google også cookies i dit terminaludstyr (tredjeparts-cookies).

Den anvendte IP-adresse videregives i forbindelse med Google Analytics målinger, til Google.

Hvem har adgang til personoplysningerne

Solcellekonsulenten A/S’ medarbejdere har adgang til at bruge personoplysningerne. Dog kun i det omfang dette er nødvendigt for at kunne servicere dig som kunde eller for at overholde gældende lovgivning.

Personoplysningerne videregives alene til samarbejdspartnere, som har til opgave at varetage nødvendige funktioner, for at Solcellekonsulenten A/S kan levere sine ydelser.

Solcellekonsulenten A/S videregiver generelt oplysningerne til følgende databehandlere: CommerzeIT virksomhedens IT-leverandør, som er ansvarlig for driften af Solcellekonsulenten A/S’ IT-system. 

Personoplysningerne vil alene blive anvendt eller videregivet til brug for markedsføring, såfremt du har givet samtykke hertil. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Hvor længe opbevares oplysningerne?

Personoplysningerne gemmes så længe du er kunde hos Solcellekonsulenten A/S.

Efter kundeforholdet er ophørt, gemmes personoplysningerne såfremt det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, herunder hvidvaskloven, bogføringsloven og gældende databeskyttelseslovgivning. Dette indebærer, at personoplysningerne gemmes i ca. 5 år efter kundeforholdet er ophørt.

Hvordan opbevares oplysningerne?

Solcellekonsulenten A/S opbevarer personoplysningerne sikkert og fortroligt. De opbevares krypteret på sikre servere.

Solcellekonsulenten A/S har vedtaget interne regler, der har til formål at beskytte personoplysningerne mod uautoriseret adgang og offentliggørelse. De enkelte medarbejdere har alene adgang til de informationer, som er nødvendige for at kunne udføre deres arbejde.

For at undgå, at data går tabt, tager vi løbende backup af vores data, herunder personoplysningerne.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt

Dine rettigheder

  • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Hvis du ønsker indsigt, kan du henvende dig via e-mail på den under pkt. 2 angivne e-mailadresse.
  • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
  • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig
  • Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme, eller er nødvendige for, at vi kan betjene dig som kunde hos Solcellekonsulenten A/S.
  • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne

Din anmodning vil blive besvaret hurtigst muligt, og senest en måned efter, at vi har modtaget din anmodning. Ved komplicerede anmodning kan fristen forlænges med to måneder.

Hvis anmodningen er åbenbart grundløs eller overdreven, kan anmodningen afvises, eller der kan opkræves et gebyr.

Klage

Du har mulighed for klager over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet via e-mailadressen dt@datatilsynet.dk.

Se yderligere kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk

Ændring af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.