Ny bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere i Danmark

Langt om længe har vi i Danmark fået ny bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere.  Dette kommer til at have positiv økonomisk indflydelse for en lang række solcelleejere rundt om i landet. Hos Solcellekonsulenten har vi i 2 år arbejdet målrettet på at få bekendtgørelsen opdateret.

Grunden er at, da vi i Danmark gik over til fjernaflæste digitale el måler, var der uenighed blandt de danske netselskaber som opsætter og aflæser målerne, om hvordan disse skulle måle strøm fra et solcelleanlæg.

De gamle Ferraris (skivemålere) der var opsat over alt i Danmark, blev udskiftet til fjernaflæste digitale måler i stor stil fra omkring 2011 og frem i forbindelse med etablering af solcelleanlæg. Ferrarismåleren sumerede forbruget på de 3 faser, ved at den kørte (tællede) langsommere,  alt efter hvor meget solcellestrøm, der blev produceret.

Den primære grunde til at vi har de 3 faser, handler om at udligne belastningen af ledningerne rundtom i elnettet. Nogle netselskaber målte egen produktionen fra et solcelleanlæg pr enkeltfase og andre sumerede produktionen på de 3 faser, som på de gamle målere. Det betød, at netselskaber der havde valgt pr fasepricippet, tjente penge (net-tarif) på at “flytte” strøm mellem faserne.

Eksempelvis er der på Sjælland to netselskaber. De to selskaber valgte at måle egenproduceret strøm forskelligt. Økonomien i et solcelleanlæg var derfor forskellig for ejerne af de to solcelleanlæg. Klart en urimelighed i sig selv. Vi er glade for at den nye bekendtgørelse én gang for alle har fastlagt, at der nu måles ud fra summationsprincippet mellem de tre faser, som det forøvrigt også gælder i resten af EU.

Bekendtgørelsen kan hentes her – bemærk venligt afsnit 11.2, hvor af det fremgår at netselskaberne nu har pligt til at stille den korrekte måler til rådighed.

Solcellekonsulenten 10. februar 2019