Flexafregning af solcelleanlæg på den årsbaserede ordning.

Her fortæller vi om den nye afregningsform, der kaldes flexafregning for solcelleejere. 

Hvorfor kommer der en ny afregningsmetode?

Man vil gøre elmarkedet mere fleksibelt. Flexafregning er timeafregning af private elkunder og det er indført for at skabe et fleksibelt elmarked. Alle private elforbrugere i Danmark skal senest i slutningen af 2020, kunne blive afregnet time for time, når de aftager elektricitet fra det kollektive elforsyningsnet. Det samme er også gældende for ejere af solcelleanlæg på den årsbaserede ordning. Du får altså et økonomisk incitament til at bruge strømmen alt efter hvornår den er billigst – deraf navnet “flexafregning”.

For du kan blive afregnet time for time skal 3 ting være på plads: 

  1. Du skal have en fjernaflæst elmåler. Inden udgangen af 2020 skal alle netvirksomheden installere fjernaflæste målere i alle danske husstande.
  2. Netvirksomheden i det netområde hvor du bor, skal kunne håndtere eldata time for time.
  3. Din elleverandør skal kunne tilbyde en delaftale, hvor prisen ændrer sig på timebasis. Du kan frit vælge elleverandør. 

Hvad betyder det?

For ejere af solcelleanlæg vil flexafregning betyde, at din netvirksomhed (det private firma, som ejer elnettet, du er tilsluttet) hver time laver en opgørelse over, om du aftager eller leverer elektricitet til det kollektive elforsyningsnet. De registrerer hvad prisen er, på den strøm du køber i den enkelte time og det er vigtigt for dig. Strøm koster jo ikke det samme hver time, hver dag – hvis det blæser, er strømmen billigere, fordi der laves mere strøm af vindmøllerne.

I timer med sol og lavt elforbrug vil du typisk levere elektricitet til det kollektive elforsyningsnet, fordi du har et solcelleanlæg, mens du når der ikke er sol, aftager elektricitet.

Hvad er forskellen?

Når du leverer elektricitet til det kollektive elforsyningsnet, vil du blive afregnet til spotpris for den, mens du skal betale en anden pris for den elektricitet du aftager fra det. De to modregnes ikke som før, de registreres hver for sig. Dit salg til nettet, vil med flexafregning blive afregnet til timespotprisen for elektricitet, mens den pris, du skal købe strømmen til, afhænger af den aftale, du har med din elleverandør. Den strøm du har leveret, bliver afregnet til spotpris og udbetalt på månedsbasis.

Da du fremover skal betale den pris, der er aftalt mellem dig og din elleverandør, og samtidig skal betale moms for dit køb af strøm, vil du med overgangen til flexafregning opleve en øget udgift til elektricitet.Det skyldes primært at købs og salgsstrøm ikke længere blot modregnes, og sekundært at du momses hver time for køb – du køber dermed mere strøm end før. Den strøm du producerer og sælger er uden moms og den du køber er med moms.

Du vil fortsat kun skulle betale systemtarif og PSO, samt elafgift af dit nettoårsforbrug,dvs. differencen mellem den produktion, du sender ud på nettet og dit forbrug fra nettet. 

Link til Energinet om FLEXAFREGNING AF PRODUKTIONSANLÆG PÅ DEN ÅRSBASEREDE ORDNING.